Ankieta

W celu zapewnienia właściwej jakości wyrobów i świadczonych usług zwracamy się do Państwa o wyrażenie opinii dotyczącej współpracy. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.
Dziękujemy za poświęcony czas!!!

1. Co dla Pana/Pani ma największe znaczenie przy wyborze firmy? (max. 3)

Cena
Jakość usług
Terminowość
Obsługa Klienta
Kompleksowość obsługi
Lokalizacja
Doradztwo
Inne, jakie

2. Jak Pan/Pani ocenia poziom obsługi klienta w naszej firmie? (proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 oznacza bardzo dobrze) [*]

  Wiedza merytoryczna i kompetencje pracowników 1 2 3 4 5
  Doradztwo, profesjonalizm pracowników 1 2 3 4 5
  Czas realizacji na zapytania ofertowe 1 2 3 4 5
  Sposób i terminowość załatwiania spraw 1 2 3 4 5
  Czytelność, przejrzystość, zrozumiałość wz, raportów, ofert 1 2 3 4 5
  Przejrzystość i dostępność materiałów informacyjnych 1 2 3 4 5
  Zawartość strony internetowej 1 2 3 4 5

3. Jak Pan/Pani ocenia wyroby i świadczone usługi w naszej firmie? (proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 oznacza bardzo dobrze)

  Jakość produkowanych wyrobów 1 2 3 4 5
  Jakość świadczonych usług (dostawa, przepompowanie) 1 2 3 4 5
  Terminowość wykonywania usług 1 2 3 4 5
  Czas reakcji (od złożenia zamówienia do dostawy) 1 2 3 4 5
  System informowania o opóźnieniach w realizacji dostaw 1 2 3 4 5
  Wywiązywanie się z warunków umowy 1 2 3 4 5
  Elastyczność w zakresie ustalania współpracy 1 2 3 4 5
  Zachowanie osób wykonujących usługę 1 2 3 4 5

4. Jak ocenia Pan/Pani politykę cenową naszej firmy?

  Atrakcyjność cen 1 2 3 4 5
  Stosunek ceny do jakości wyrobu i usługi 1 2 3 4 5
  Warunki i sposoby płatności 1 2 3 4 5
  System informowania o zmianach cen 1 2 3 4 5

5. Czy poleciłby/aby Pan/Pani naszą firmę znajomym?

Tak
Nie, dlaczego

6. Czy jest Pan/Pani zainteresowana rozszerzeniem zakresu wyrobów, usług przez naszą firmę?

Tak
Nie, dlaczego

7. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o naszej firmie?

Reklama prasowa
Internet, źródło
Foldery reklamowe, ulotki
Katalog drukowany
Rekomendacja innego klienta
inne

8. Jakich zmian należy dokonać dla poprawy obsługi klientów?


Zabezpieczenie formularza
Podaj wynik [dwa plus trzy]:

Certyfikaty