Beton towarowy

Oferujemy BETON TOWAROWY zgodnie z normą PN –EN 206+A1:2016-12

beton

 • klasy wytrzymałości od C8/10 do C50/60
 • betony zwykłe, lekkie i ciężkie,
 • betony wodoszczelne,
 • betony zimowe,
 • betony szybkosprawne,
 • betony posadzkowe,

Dodatkowo oferujemy:

 • Betony wysoko wartościowe (BWW): o wytrzymałości na ściskanie od 60 do 120 MPa.1.beton SCC - STRONA www
 • Lekkie betony wysokowartościowe (LBWW) to betony powstałe z użyciem kruszyw lekkich, W praktyce LBWW, gęstości od 1850 do 2000 kg/m3, uzyskują wytrzymałość na ściskanie od 50 do 90 MPa.
 • Włóknobeton wysokowartościowy – jest to beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalowych, węglowych, polipropylenowych lub innych, długości około 20 mm i przekroju najczęściej około 1 mm2.
 • Betony samozagęszczalne – to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością cementu (powyżej 600 kg/m3) oraz małą ilością kruszywa. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem specjalnych dodatków i domieszek. Korygują one lepkość, zapobiegają sedymentacji i zmniejszają ciepło hydratacji.
 • Betony kompozytowe – zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych.
 • Oraz każdy beton recepturowy wg recepty klienta.

ZAPRAWY MURARSKIE:

Świeże zaprawy budowlane charakteryzują się wysoką urabialnością (do 36 godz.), stwardniałe cechuje przede wszystkim wytrzymałość mechaniczna. Do zapraw, jako kruszywa najczęściej używa się piasku sortowanego (0-2mm). W zależności od rodzaju użytego spoiwa rozróżnia się zaprawy: cementowe, cementowo- wapienne, cementowo-gliniane, gipsowe.
Oferujemy zaprawy produkowane według normy: PN-EN 998-2: 2016-12 wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska
O następujących klasach M-5 , M- 10, M-15 i M-20.
Do stosowania wewnątrz budynków, w elementach budowlanych nie podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

SZLICHTY CEMENTOWO-PIASKOWE:

Materiał do wbudowania w posadzki, wylewki z przeznaczeniem na ogrzewanie podłogowe

PODSYPKI (PIASKOWO –CEMENTOWE):

 • Podsypka cementowo-piaskowa – 50
 • Podsypka cementowo-piaskowa – 100
 • Podsypka cementowo-piaskowa – 150
 • Podsypka cementowo-piaskowa – 200
 • Podsypka cementowo-piaskowa – 1:2
Certyfikaty