BHP przy kontakcie z mieszanką betonową

Każda budowa bez względu na jej wielkość stawia przed firmą PRODBET konieczność zachowania i przestrzegania przyjętych i bezwzględnie stosowanych zasad BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych.

Firma PRODBET SP Z O.O. jako jeden z uczestników procesu ,,BUDOWY’’ kładzie wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich swoich działaniach.

Każda budowa bez względu na jej wielkość stawia przed firmą PRODBET konieczność zachowania i przestrzegania przyjętych i bezwzględnie stosowanych zasadBHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych.

Ryzyko wynikające z kontaktu ze świeżym betonem.

Mokra mieszanka betonowa, zaprawa budowlana  mają silny odczyn alkaiczny. Kontakt ze skórą lub oczami może spowodować poważne oparzenia lub ostrą reakcje alergiczną u niektórych osób.
Niezbędna jest odpowiednia odzież ochronna(np. nieprzepuszczalne rękawice, ochronę oczu, obuwie).
W przypadku kontaktu z oczami lub innymi wrażliwymi częściami ciała natychmiast należy przemyć duża ilością czystej bieżącej wody oraz pilnie zasięgnąć porady  lekarskiej.

Certyfikaty