Domieszki do betonu

Nowoczesne wytwórnie nie produkują obecnie betonu jedynie z czterech składników – cementu, kruszywa, piasku i wody, lecz stosują jeszcze dodatkowy składnik: domieszki chemiczne.

Nie kupuje się ich zatem i nie dodaje samodzielnie, lecz zamawia się beton o określonych właściwościach, przyrządzony właśnie z domieszkami.

Domieszka to materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej – w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu. Domieszki stosuje się w celu zmodyfikowania właściwości samej mieszanki albo stwardniałego betonu lub też jednego i drugiego.

Najliczniejszą grupę produktów na rynku stanowią domieszki uplastyczniające i upłynniające. Umożliwiają one zmniejszenie zawartości wody w mieszance betonowej bez zmiany jej konsystencji albo zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej bez potrzeby zwiększania ilości wody i cementu.

Certyfikaty