O firmie

Firma „PRODBET” rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku. Jest jedną z nielicznych rodzinnych firm o całkowitym kapitale polskim. Od początku swojej działalności specjalizujemy się w produkcji i dostarczaniu betonu towarowego najwyższej jakości.

Produkcja betonu odbywa się według normy PN-EN 206:2014-04 w dwóch wytwórniach: „PIASECZNO”, Konstancin – Jeziorna -„MIRKÓW”. Cały cykl produkcyjny nadzorowany jest i kontrolowany przez wykwalifikowanych operatorów węzła a wysoka jakość produktów potwierdzana jest przez szereg badań w wewnętrznym laboratorium.

Firma „PRODBET” swoim Klientom zapewnia kompleksową obsługę w zakresie produkcji i dostawy betonu, materiałów budowlanych. Zdobyte dotychczas doświadczenia gwarantują, iż nasi specjaliści w pełni dostosują produkty i usługi, jakimi dysponuje firma do Państwa indywidualnych potrzeb. Dotyczy to zarówno proponowanych marek betonu, materiałów budowlanych, rodzaji pomp, transportu jak i sposoby wykonania usługi.
Dysponując własnymi środkami transportu zapewniamy dostawę niezależnie od miejsca prowadzenia budowy.

W chwili obecnej PRODBET Sp. z o.o. dysponuje dwoma nowoczesnymi w pełni skomputeryzowanymi węzłami betoniarskimi o wydajności 70 m³/godz. każdy. W trosce o ochronę środowiska w 2001 roku na każdym węźle zamontowano urządzenia do recyklingu mieszanki betonowej i mycia betonomieszarek, sprzętu. Węzły betoniarskie zaopatrzone są w system grzewczy, co umożliwia produkcję betonu nawet w okresie zimowym do -15 C.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz doświadczeniu naszych pracowników od lat jesteśmy czołowym przedsiębiorstwem w branży.

Firma PRODBET Sp. z o.o. jest zawsze gotowa na nowe wyzwania, jesteśmy otwarci na potrzeby naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Mając na względzie uzyskanie zadowolenia Klientów dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług, firma „PRODBET” Sp. z o.o. w kwietniu 2007 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, tym samym uzyskując CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001, a w 2009 roku uzyskaliśmy CERTFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2009 i MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JAKOŚCI IQNet.

Polityka jakości

Motto: Ten tylko pojął dobrze, co to znaczy życie,
Kto obowiązki swoje pełni należycie.
Ks. A. Krasiński

Firma „PRODBET” Sp. z o.o. jest producentem betonu towarowego i prefabrykatów betonowych. Działając w warunkach silnej konkurencji utrzymuje trwałą pozycję na rynku dzięki spełnianiu oczekiwań Klientów.

Mogliśmy to osiągnąć dzięki temu, że:

  • Podstawowym celem naszych wytwórni betonu jest zadowolenie Klientów.
  • Razem cała załoga zapewnia najlepszą jakość wyrobów i usług.
  • Oferujemy naszym Klientom wyroby i usługi korzystne cenowo.
  • Dążymy do stosowania jak najlepszych technologii.
  • Bardzo duży nacisk kładziemy na kwalifikacje naszej kadry.
  • Eliminujemy wszelkie odstępstwa w wyniku analizy przyczyn.
  • Terminowo realizujemy zawarte umowy i przyjęte zamówienia.

Stale doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Jako Prezes Zarządu zobowiązuję się do osobistego nadzorowania działań mających wpływ na jakość naszych wyrobów i usług.
Prezes Zarządu
Jan Piórkowski

Ww. polityka obowiązuje w „PRODBET” Sp. z o.o.. od 24.04.2009 r.
Wydania: III

Certyfikaty