Pielęgnacja betonu w okresie jesienno-zimowym

Mając na uwadze dobro naszych klientów w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (wysokie wahania temperatur noc –dzień), po konsultacji z działem technologii betonów poniżej przedstawiamy kilka przydatnych rad przy wbudowywaniu mieszanek w w/w warunkach atmosferycznych.

(dotyczy betonowania w warunkach obniżonych  temperatur)

1.Warunkiem prowadzenia prac w obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 5oC. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu na działanie mrozu.

Przyjmuje się że odporność na działanie mrozu beton uzyskuje, gdy jego wytrzymałość wynosi nie mniej niż:

  • 5MPa     – przy stosowaniu cementów portlandzkich CEM I
  • 8MPa     – przy stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II
  • 10 MPa  – przy stosowaniu cementów  hutniczych CEM III

2.Podstawowe praktyczne uwagi dotyczące prowadzenia prac betonowych w warunkach obniżonych  temperatur (zima).

  • temperatura dostarczonej na budowę  mieszanki betonowej  nie może być niższa niż 5oC.
  • nie należy dopuścić do zamarznięcia szalunków i zbrojenia, występowania warstwy lodu lub śniegu w szalunku i na zbrojeniu.
  • w pierwszym okresie (przez około 3 dni, do czasu gdy osiągnie on około 40% swojej projektowanej wytrzymałości jednak nie mniej niż 10 MPa) pielęgnacji młodego betonu należy chronić beton przed utratą ciepła.
  • zabudowany beton chronić przed utrata ciepła przez stosowanie mat i osłon, stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza (jednakże nie należy dopuścić do przesuszenia zabudowanego betonu) przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie może spaść poniżej 5oC.

3. Orientacyjne czasy uzyskania odporności betonu na działanie mrozu.

Rodzaj i klasa cementu

Czas pielęgnacji w dobach przy temperaturze  średniej betonu

5oC

12oC

20oC

CEM I 42,5 i 52,5
CEM II 52,5

1

1

1

CEM I 32,5
CEM II  32,5 i 42,5

2

1,5

1

CEM III 32,5

5

3,5

2

Certyfikaty