Składanie zamówień

Zamówienia na beton, dostawę i usługę sprzętową prosimy składać dwa dni przed planowanym terminem betonowania w jednym z naszych oddziałów lub na adres e-mail. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.

Po złożeniu pisemnego zamówienia, zapoznaniu z ogólnymi warunkami sprzedaży i opłaceniu wystawionej faktury realizowane jest zamówienie. Zamówienia zrealizowane z opóźnieniem do trzech godzin uznane są jako zrealizowane w terminie. Szczególne warunki produkcji, dostawy i usługi sprzętowej ustalane są indywidualnie z klientem.

W przypadku zmiany terminu betonowania prosimy o informację co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem, zmiana terminu dostawy tuż przed samym betonowaniem może skutkować obciążeniem zamawiającego powstałymi kosztami.

Zamówienia tzw. z biegu realizowane będą w  kolejności, po realizacji przyjętego harmonogramu.

Wszelkich informacji handlowych i technicznych udzielą Państwu nasi specjaliści ds. sprzedaży.

Certyfikaty