System kontroli jakości

„PRODBET” ma wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2009

Od momentu certyfikacji Systemu jakości posiadamy międzynarodowy certyfikat jakości:
IQNet

Mamy również działający SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych i norm wyrobów.

SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI to:

  • kontrola surowców,
  • kontrola urządzeń,
  • kontrola produkcji w toku,
  • kontrola wyrobów gotowych.

Realizujemy zarządzanie przez jakość, które jest nakierowane na ciągłe doskonalenie naszych działań  oraz ukierunkowanie na pełne zadowolenie klientów z naszych wyrobów i usług.

Nasze wyroby produkowane są według następujących norm:

  • Beton PN-EN 206-1: 2003 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
  • Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych PN-EN 13369:2004;
  • Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) PN-EN 771-3:2005.
Certyfikaty