System kontroli jakości

„PRODBET” ma wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015-10

Od momentu certyfikacji Systemu jakości posiadamy międzynarodowy certyfikat jakości:
IQNet

Mamy również działający SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych i norm wyrobów.

SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI to:

  • kontrola surowców,
  • kontrola urządzeń,
  • kontrola produkcji w toku,
  • kontrola wyrobów gotowych.

Realizujemy zarządzanie przez jakość, które jest nakierowane na ciągłe doskonalenie naszych działań  oraz ukierunkowanie na pełne zadowolenie klientów z naszych wyrobów i usług.

Nasze wyroby produkowane są według następujących norm:

  • PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
  • PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska;
  • PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
Certyfikaty