Misja Firmy


Dzięki poszerzaniu naszej oferty i spełnianiu oczekiwań klientów od lat utrzymujemy stabilną pozycję na rynku. Zapewniamy wysoką jakość naszych produktów i usług przy korzystnych cenach. Zwiększamy zasięg na rynku oraz docieramy do nowych klientów.

„SOLIDNE PODSTAWY”– to misja firmy przyświecająca wszystkim pracownikom.

Nieustannie dążymy do spełniania naszej misji dzięki temu, że:

Podstawowym celem naszych wytwórni betonu jest zadowolenie klientów;
Rozwijamy się, aby zapewnić najwyższą jakość produktów i usług;
Oferujemy naszym klientom wyroby i usługi korzystne cenowo;
Dążymy do stosowania jak najlepszych technologii;
Bardzo duży nacisk kładziemy na kwalifikacje naszej kadry;
Eliminujemy wszelkie odstępstwa w wyniku analizy przyczyn;
Terminowo realizujemy zawarte umowy i przyjęte zamówienia.

Stale doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Firma PRODBET Sp. z o.o. jest zawsze gotowa na nowe wyzwania, jesteśmy otwarci na potrzeby obecnych i przyszłych klientów.

Jako Prezes Zarządu zobowiązuję się do osobistego nadzorowania działań mających wpływ na jakość naszych wyrobów i usług.

Prezes Zarządu
Anna Kornecka

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl