Certyfikaty

Jakość potwierdzona certyfikatami

Wytwórnie betonu towarowego PRODBET Sp. z o.o. posiadają udokumentowany i wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+ A2:2021-08

System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmuje swoim zakresem m.in. odpowiedni dobór surowców do produkcji, projektowanie składu mieszanki betonowej, sprawdzanie i badanie surowców do produkcji, kontrolę maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz kontrolę procedur produkcji i właściwości betonu.

W swojej ofercie posiadamy już wiele produktów, które zostały zaprojektowane i wypuszczone do obrotu, są to wyroby budowlane w systemie oceny 2+, do których należą:

  • Beton Towarowy wg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08;
  • Mieszanki związane spoiwem hydraulicznie wg PN-EN 14427-1:2013; oraz PN-EN 14427-3:201;
  • Zaprawy murarskie wg PN-EN 998-2:2016-11.

Przyznanie znaku jakości „DOBRY BETON” jest potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów produkowanych przez PRODBET.

Znak jakości „DOBRY BETON” przyznawany jest przez Kapitułę Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego za spełnienie wymagań wszystkich norm i specyfikacji technicznych obejmujących beton na wszystkich etapach jego wytwarzania i dystrybucji.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl