Architektura betonowa

Betony od których wymaga się wysokiej jakości wykończenia pod względem wizualnym, powierzchnia musi być prawie pozbawiona pęcherzy powietrza oraz posiadać jednolity kolor. Uzyskanie takiego efektu w warunkach budowy jest niezwykle trudne, dlatego wykonywane są elementy referencyjne, czyli próbne. Jeżeli jest to konieczne dokonywane są korekty składu mieszanki lub zamieniany jest środek antyadhezyjny do smarowania blatów. Mieszanki architektoniczne charakteryzują się wysoką zawartością cementu, ok. 400kg/m3 i długim czasem urabialności potrzebnym do dokładnego i sumiennego formowania elementu, najczęściej ściany.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl