Laboratorium

Posiadamy własne laboratorium

Posiadamy własne zakładowe laboratorium, które zlokalizowane jest w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 43B.

Laboratorium PRODBET zajmuje się głównie bieżącą kontrolą całego procesu produkcyjnego na wszystkich wytwórniach firmy, jak i działalnością badawczą i wdrożeniową.

Wykwalifikowany i doświadczony zespół laboratorium stoi na straży jakości i zgodności wyrobów budowlanych w świetle obowiązujących norm, utrzymując stały kontakt i współpracę z renomowanymi jednostkami naukowymi.

Nasze laboratorium wyposażone jest w niezbędne urządzenia laboratoryjne i nowoczesne aparaty badawcze o wysokim standardzie.

Świadczymy usługi laboratoryjne dla naszych zewnętrznych klientów, jak i partnerów współpracujących.

Prowadzimy m.in. badania:

BETON TOWAROWY

 • Badania konsystencji mieszanki betonowej na budowie trzema metodami wg PN-EN 12350-2 metoda opadu stożka,  PN-EN 12350-5 metoda stolika rozpływowego oraz wg PN-EN 12350-8 metoda rozpływu stożka; 
 • Oznaczenie gęstości betonu wg  PN-EN 12350-6;
 • Oznaczenie zawartości powietrza metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7;
 • Pobieranie, formowanie i pielęgnacja próbek betonu wg PN-EN 12390-1 i PN-EN 12390-2;
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu wg PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie gęstości betonu wg PN-EN 12390-7.

KRUSZYWA    

 • Oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1;
 • Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Cześć 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6.

MIESZANKI ZWIĄZANE SPOIWEM HYDRAULICZNYM

 • Laboratoryjne metody oznaczenia referencyjnej gęstości i wilgotności-wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek wg PN-EN 13286-1;
 • Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody-zagęszczenie metodą Proctora wg PN-EN 13286-2;
 • Sporządzanie próbek wg : PN-EN 13286-50  (zagęszczanie aparatem Proctora);
 • Przechowywanie próbek wg : PN-EN 13286-50;
 • Formy i ubijak zgodne z normą PN-EN 13286-2.

ZAPRAWY MURARSKIE

 • Pobieranie zaprawy wg PN-EN 1015-2;
 • Określenie konsystencji zaprawy wg  PN-EN 1015-3: za pomocą stolika rozpływowego ;
 • Określenie gęstości objętościowej zaprawy wg  PN-EN 1015-6;
 • Sprawdzenie zawartości powietrza wg PN-EN 1015-7 metoda A;
 • Określenie/sprawdzenie czasu właściwości roboczych zaprawy wg PN-EN 1015-9 metoda A;
 • Formowanie zaprawy wg normy PN-EN 1015-11.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl