Beton mostowy

Beton najwyższej jakości, produkowany na specjalnych cementach o odpowiednim składzie fazowym klinkieru portlandzkiego, nadając mu odpowiednie właściwości takie jak: niskie ciepło hydratacji, niską zawartość alkaliów oraz klasę odporności na siarczany. Wykonywany na kruszywach łamanych głównie granitowych lub bazaltowych z przeznaczeniem do budowy infrastruktury inżynieryjnej. Wobec tych betonów postawione są najwyższe wymagania jakościowe i trwałościowe, pod względem surowców, jak i systemu kontroli i oceny dostarczonego betonu.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl