Beton na płyty fundamentowe

Mieszanki betonowe posiadające strukturę niskoporowatą, dzięki czemu potrafią przeciwstawić się ciśnieniu wody działającej na beton. Ma to kluczowe znaczenie dla tego typu elementów masywnych, które wykonywane są w wykopach o dużych głębokościach. Ryzyko wycieków wodnych z gruntu w takich warunkach jest bardzo duże. Oprócz szczelności, beton ma spowolniony początkowy przyrost wytrzymałości, minimalizujący powstawanie rys wewnątrz matrycy betonu. Pomimo tego posiada wysoką wytrzymałość końcową na ściskanie po deklarowanym czasie dojrzewania.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl