Beton drogowy

Mieszanka z przeznaczeniem tylko do budowy nawierzchni drogowych, charakteryzująca się niską ścieralnością, wysoką mrozoodpornością i odpowiednią wytrzymałością na zginanie w zależności od kategorii ruchu KR1÷7. Wykonywana na kruszywie łamanym, przeważnie granitowym, z użyciem czystych cementach portlandzkich o niskiej zawartości alkaliów w przeliczeniu na tlenki sodu Na2Oeq. Dostarczany na budowę wywrotkami i układany specjalnymi zaawansowanymi technicznie rozkładarkami, które jednocześnie układają, wibrują i zacierają płytę drogową.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl