Mieszanki cementowe

Mieszanki cementowe mają duży wachlarz zastosowania, ponieważ jedna grupa przeznaczona jest do budowy architektury ogrodowej jako podbudowa pod drogi osiedlowe i chodniki lub warstwa wyrównawcza służąca do układania kostki brukowej. Druga grupa również spełnia funkcję podbudów, ale z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową, gdzie wyspecyfikowana jest klasa wytrzymałości,  wskaźnik mrozoodporności oraz maksymalne uziarnienie mieszanki. Cechą wspólną wszystkich mieszanek jest ich projektowanie, polegające na oznaczeniu wilgotności optymalnej, zastosowanego kruszywa w warunkach laboratoryjnych.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu PIASECZNO

ul. Elektroniczna 4 (wjazd od ul. Okulickiego)<br /> 05-500 Piaseczno

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu PIASECZNO

ul. Elektroniczna 4 (wjazd od ul. Okulickiego)
05-500 Piaseczno

tel. +48 22 750 17 17tel./fax+48 22 750 17 27

Kierownik wytwórni
Paweł Szulborski
tel. +48 602 106 371
p.szulborski@prodbet.com.pl

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl