BHP przy kontakcie z mieszanką betonową

Zachowanie i przestrzegania przyjętych i bezwzględnie stosowanych zasad BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom to priorytet naszej firmy.

Firma PRODBET SP Z O.O. jako jeden z uczestników procesu ,,BUDOWY’’ przestrzega surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich swoich działaniach.

Ryzyko wynikające z kontaktu ze świeżym betonem

Mokra mieszanka betonowa, zaprawa budowlana mają silny odczyn alkaiczny. Kontakt ze skórą lub oczami może spowodować poważne oparzenia lub ostrą reakcję alergiczną u niektórych osób.
Dlatego podczas prac niezbędne jest korzystanie z odpowiedniej odzieży ochronnej i zachowanie wszelkich norm ostrożności.
W przypadku kontaktu z oczami lub innymi wrażliwymi częściami ciała natychmiast należy przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody oraz skontaktować się z lekarzem.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl