Domieszki chemiczne do betonu

Do czego służą domieszki chemiczne?

Oprócz podstawowych składników wykorzystywanych do produkcji betonu – cementu, kruszywa, piasku i wody – nowoczesne wytwórnie stosują dodatkowy materiał: domieszki chemiczne.

Domieszki chemiczne to materiały dodawane podczas wykonywania mieszanki betonowej, których ilość nie przekracza 5% masy cementu. Dzięki domieszkom można zmodyfikować właściwości samej mieszanki, stwardniałego betonu lub też jednego i drugiego.

Najliczniejszą grupę produktów na rynku stanowią domieszki uplastyczniające i upłynniające. Umożliwiają one zmniejszenie zawartości wody w mieszance betonowej bez zmiany jej konsystencji lub zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej bez potrzeby zwiększania ilości wody i cementu.

Domieszek chemicznych nie kupuje się i nie dodaje samodzielnie. Klienci zamawiają beton o określonych właściwościach, który jest już przyrządzony z odpowiednimi domieszkami.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl