Pielęgnacja betonu w okresie jesienno-zimowym

Nasi eksperci z działu technologii betonów przygotowali porady dotyczące wbudowywania mieszanek w okresie jesienno-zimowym.

Warunkiem prowadzenia prac betonowych w warunkach obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 5oC. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu na działanie mrozu.

Przyjmuje się, że beton uzyskuje odporność na działanie mrozu, gdy jego wytrzymałość wynosi nie mniej niż:

  • 5MPa     – przy stosowaniu cementów portlandzkich CEM I,
  • 8MPa     – przy stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II,
  • 10 MPa  – przy stosowaniu cementów  hutniczych CEM III.

Jak prowadzić prace betonowe w warunkach obniżonych temperatur?

  • temperatura mieszanki betonowej dostarczonej na budowę nie może być niższa niż 5oC,
  • nie należy dopuścić do zamarznięcia szalunków i zbrojenia, występowania warstwy lodu lub śniegu w szalunku i na zbrojeniu,
  • we wczesnym okresie pielęgnacji młodego betonu należy go chronić przed utratą ciepła. Należy o to zadbać przez około 3 pierwsze dni, do czasu gdy beton osiągnie około 40% swojej projektowanej wytrzymałości, nie mniej niż 10 MPa,
  • zabudowany beton należy chronić przed utratą ciepła przez stosowanie mat i osłon, stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza. Nie należy jednak dopuścić do przesuszenia zabudowanego betonu. Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie może spaść poniżej 5oC.

Orientacyjne czasy uzyskania odporności betonu na działanie mrozu

Rodzaj i klasa cementu Czas pielęgnacji w dobach przy temperaturze średniej betonu
5°C 12°C 20°C
CEM I 42,5 i 52,5
CEM II 52,5
2 1,5 1
CEM I 32,5
CEM II 32,5 i 42,5
2 1,5 1
CEM III 32,5 5 3,5 2

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl