System kontroli jakości

Nasza firma ma wdrożoną i certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji w systemie oceny 2+ wg PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B 06265:2018-10/Ap1:2019-05 oraz system Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015-10.

Realizujemy zarządzanie przez jakość, które jest nakierowane na ciągłe doskonalenie naszych działań i dążenie do pełnego zadowolenia klientów z naszych wyrobów i usług.

Od momentu certyfikacji Systemu Jakości i Produkcji, posiadamy międzynarodowy certyfikat jakości IQNet.

System Zakładowej Kontroli Produkcji to:

  •     kontrola surowców,
  •     kontrola urządzeń,
  •     kontrola mieszanki betonowej pod czas produkcji,
  •     kontrola wyrobów gotowych w laboratorium zakładowym.

Nasze wyroby budowlane są certyfikowane w systemie oceny 2+ według rozporządzenia Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r i produkowane  według następujących aktualnych norm:

  • PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B 06265:2018-10/Ap1:2019-05. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
  • PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska,
  • PN-EN 14227-1:2013 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Część 1: Mieszanki związane cementem,
  • PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem ( norma nieaktualna ale pojawiająca się w specyfikacjach ).

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu PIASECZNO

ul. Elektroniczna 4 (wjazd od ul. Okulickiego)<br /> 05-500 Piaseczno

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu PIASECZNO

ul. Elektroniczna 4 (wjazd od ul. Okulickiego)
05-500 Piaseczno

tel. +48 22 750 17 17tel./fax+48 22 750 17 27

Kierownik wytwórni
Paweł Szulborski
tel. +48 602 106 371
p.szulborski@prodbet.com.pl

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl