System kontroli jakości

Nasza firma ma wdrożoną i certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji w systemie oceny 2+ wg PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08. oraz system Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015-10.

Realizujemy zarządzanie przez jakość, które jest nakierowane na ciągłe doskonalenie naszych działań i dążenie do pełnego zadowolenia klientów z naszych wyrobów i usług.

System Zakładowej Kontroli Produkcji to:

  •     kontrola surowców,
  •     kontrola urządzeń,
  •     kontrola mieszanki betonowej pod czas produkcji,
  •     kontrola wyrobów gotowych w laboratorium zakładowym.

Nasze wyroby budowlane są certyfikowane w systemie oceny 2+ według rozporządzenia Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r i produkowane według następujących aktualnych norm:

  • PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność oraz PN-B-06265:2022-08 Beton — Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność — Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08,
  • PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska,
  • PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Część 1: Mieszanki związane cementem,
  • PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Część 1: Mieszanki związane popiołami lotnymi,
  • PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem ( norma nieaktualna ale pojawiająca się w specyfikacjach )

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl