Witamy na stronie Firmy Prodbet

POLITYKA JAKOŚCI

Misja firmy:
Firma „PRODBET” Sp. z o.o. jest producentem betonu towarowego i prefabrykatów betonowych. Dzięki poszerzaniu naszej oferty i spełnianiu oczekiwań Klientów, utrzymujemy wysoką pozycję na rynku, mimo silnej konkurencji. Zapewniamy wysoką jakość naszych produktów i usług przy korzystnych cenach dla naszych Klientów. Zwiększamy zasięg na rynku oraz docieramy do nowych Klientów.

Stale dążymy do spełniania naszej misji, dzięki temu, że:

Podstawowym celem naszych wytwórni betonu jest zadowolenie klientów.
Rozwijamy się, aby zapewnić najwyższą jakość produktów i usług.
Oferujemy naszym klientom wyroby i usługi korzystne cenowo.
Dążymy do stosowania jak najlepszych technologii.
Bardzo duży nacisk kładziemy na kwalifikacje naszej kadry.
Eliminujemy wszelkie odstępstwa w wyniku analizy przyczyn.
Terminowo realizujemy zawarte umowy i przyjęte zamówienia.

Aby Polityka Jakości była żywa w firmie, wdrożono misję firmy, przyświecającą wszystkim Pracownikom: „SOLIDNE PODSTAWY”

Stale doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9001:2015-10.

Jako Prezes Zarządu zobowiązuję się do osobistego nadzorowania działań mających wpływ na jakość naszych wyrobów i usług.

Prezes Zarządu
Anna Kornecka


Ww. polityka obowiązuje w „PRODBET” Sp. z o.o. od 01.03.2017 r. Wydanie: VI
Certyfikaty